• Svetog Save br. 2, Paraćin

 • office@jnan.rs

 • +38135563618

Saznajte sve
o nama

JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING je inovativna konsalting kompanija koju čini tim iskusnih stručnjaka iz oblasti javnih nabavki okupljen u cilju sveobuhvatnog pružanja usluga radi zakonitog i efikasnog sprovođenja postupka javnih nabavki.

Naš tim, koji čine pravnici i ekonomisti sa položenim stručnim ispitom za službenika za javne nabavke, poseduje znanje i iskustvo da odgovori na najkompleksnije zahteve svojih klijenata na stručan, odgovoran i efikasan način.

Razvili smo softverske alate koji nam omogućavaju da efikasno pratimo rad na svim projektima naših klijenata i naše klijente izveštavamo sa maksimalnom preciznošću.

Od svih softverskih alata želeli bi da izdvojimo nas projekat kadrovska.rs koji izuzetno pomaže u rešavanju kompletnih kadrovskih rešenja.

Iskustvo našeg tima je garant našeg uspeha i kvaliteta naših usluga.

Kroz vreme...

Novembar 2017.

Početak poslovanja...

Vođeni entuzijazmom a bogati iskustvom, odlučili smo se da krajem 2017. godine osnujemo JN&AN NIKOLIĆ Consulting i upustimo se u sveobuhvatno pružanje usluga radi zakonitog i efikasnog sprovođenja postupka javnih nabavki.

Januar 2018.

Sa više iskustva...

Rastom obima poslovanja, početkom godine širimo tim stručnjaka specijalizovanih za sam postupak javnih nabavki. Takođe, uvidevši probleme u kadrovskom poslovanju naših klijenata, paralelno izrađujemo projekat kadrovska.rs.

Septembar 2018.

Od zamisli do realizacije...

Ovaj mesec predstavlja veliku prekretnicu u našem poslovanju, nakon nekoliko meseci priprema naš novi projekat kadrovska.rs je ugledao svetlost dana. Nastavljamo dalje da Vam pomažemo u rešavanju problema...

Naručioci

Naš tim, zahvaljujući velikom iskustvu i razvijenim softverskim alatima, pruža Naručiocima konkretne usluge iz oblasti primene Zakona o javnim nabavkama i to aktivnim učešćem u svim fazama postupka i to od faze planiranja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje preko sprovođenja svih vrsta postupaka javnih nabavki i na kraju praćenja realizacije ugovora o javnoj nabavci, a posebno bismo izdvojili sledeće usluge:

Spisak usluga
 • - Izrada plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje u softveru za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje
 • - Izrada izmena i dopuna plana javnih nabavki u softveru za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje
 • - Izrada oglasa o javnim nabavkama
 • - Izrada odluka o pokretanju postupka javne nabavke
 • - Izrada konkursne dokumentacije
 • - Učestvovanje u komisiji za javne nabavke
 • - Izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda
 • - Izrada predloga odluke kojom se okončava postupak javne nabavke
 • - Analiza postavljenih pitanja ponuđača i zahteva za izmenu konkursne dokumentacije i davanje odgovora na iste
 • - Postupanje po zahtevu za zaštitu prava ponuđača
 • - Praćenje rokova predviđenih zakonom
 • - Objavljivanje na Portalu javnih nabavki
 • - Kvartalno izveštavanje
 • - Izrada drugih dokumenata u postupku javne nabavke i u postupcima nabavki na koje se zakon ne primenjujePored navedenih usluga, tu smo i da odgovorimo na sva Vaša pitanja putem telefona ili emaila i obezbedimo Vam da svaki postupak bude zakonit i efikasan i do kraja uspešno okončan.

Preuzmite cenovnik
Klijenata
Naručioca
Ponuđača
Projekata

Kontakt forma

 • Thumb
 • Lokacija: ul. Svetog Save br. 2, Paraćin

 • Kontakt mail: office@jnan.rs

 • Kontak telefon: +381 35 563 618

 • PIB / Matični broj: 110334890 / 21338621